Via deze pagina proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan de Peel voor zover deze betrekking hebben op onze club. 

Algemene informatie vanuit de gemeente is beschikbaar via deze link: https://www.westmaasenwaal.nl/depeel 

Centrale contactpersoon vanuit De Vier Heemskinderen is Jos Smits

Planning per 11-5-2021:

  • Tot half juni werkzaamheden nutsbedrijven en KPN, overlast door greppels voor kabels
  • Vanaf half juni aanleg watergangen, hoofdzakelijk overlast door werkverkeer 
  • Na bouwvak aanleg van parkeerplaatsen en verdere renovatie straatwerk richting Zijveld. Gereed november 2021.

Actuele informatie over bereikbaarheid van onze accommodatie, wordt gedeeld via de werkzaamheden app. Aanmelden op deze app kan via Jos Smits.