Via deze pagina proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan de Peel voor zover deze betrekking hebben op onze club. 

Algemene informatie vanuit de gemeente is beschikbaar via deze link: https://www.westmaasenwaal.nl/depeel 

Centrale contactpersoon vanuit De Vier Heemskinderen is Jos Smits

Planning per 27-7-2021:

 • Tijdens de bouwvakvakantie zal huidige situatie gelijk blijven:
  • beperkte parkeergelegenheid naast rijhal
  • deel van de parkeerplaats aan de kant van de tennisvereniging is beschikbaar
  • parkeerplaats achter de woning en Mupla niet beschikbaar
 • In de week na de bouwvak 16 tot 22 augustus zal het asfalt naast de rijhal worden verwijderd en wordt ook de parkeerplaats bij de tennisvereniging opgebroken
 • In de week van 23 tot 29 augustus zal het wegdeel in de bocht op worden gebroken voor de aanleg van het riool
 • Vanaf 30 augustus wordt begonnen met het weer dichtmaken van de parkeerplaatsen en de straat
 • Half september zal het wegdeel tussen de woning en de ingang van de rijvereniging op worden gebroken en zal er een aantal dagen geen toegang zijn tot de accommodatie

Klik hier voor situatieschets fase 2 en 3.

Actuele informatie over bereikbaarheid van onze accommodatie, wordt gedeeld via de werkzaamheden app. Aanmelden op deze app kan via Jos Smits.