Via deze pagina proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan de Peel voor zover deze betrekking hebben op onze club. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en zullen naar verwachting tot aan de bouwvak duren.

Algemene informatie vanuit de gemeente is beschikbaar via deze link: https://www.westmaasenwaal.nl/depeel 

Centrale contactpersoon vanuit De Vier Heemskinderen is Jos Smits

 

Actuele informatie over bereikbaarheid van onze accommodatie, wordt gedeeld via de werkzaamheden app. Aanmelden op deze app kan via Jos Smits.