Algemeen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jou gezin positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven
  tot 14 dagen na het laatste contact
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten je huishouden
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • Vermijd aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen

 

KNHS / FNRS routekaart

Net als de overheid hebben de KNHS en FNRS gezamenlijk een routekaart gemaakt om inzichtelijk te maken welke maatregelen er bij welk risiconiveau gelden. 
Klik op de link hiernaast om de routekaart te bekijken: knhs-en-fnrs-routekaart-paardensport en gebruik de link regionaal dashboard coronavirus om te zien welk risiconiveau nu van toepassing is.

 

Update 19-5-2021

Op basis van de contacten met de gemeente West Maas en Waal en de KNHS, gelden vanaf vandaag de volgende regels met betrekking tot het rijden in onze binnenhal.

 • Individueel rijden is toegestaan waarbij meerdere combinaties tegelijk mogen rijden met een maximum van 30 personen. Hou voldoende afstand, voorkom groepsvorming en gebruik je gezonde verstand wanneer het te druk lijkt
 • Privé lessen zijn binnen toegestaan

 

Update 16 december 2020

Op basis van de contacten met de gemeente West Maas en Waal en de KNHS, gelden vanaf vandaag de volgende regels met betrekking tot het rijden in onze binnenhal.

 • Buitenrijden is de norm
 • Individueel rijden is toegestaan waarbij meerdere combinaties tegelijk mogen rijden, maar hou voldoende afstand, voorkom groepsvorming  en gebruik je gezonde verstand wanneer het te druk lijkt
 • Rijden in de binnen rijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden
 • Privé lessen zijn binnen niet toegestaan

Verdere details staan vermeld in de email die vanavond naar alle leden is verstuurd.

 

Update 15 december 2020 - 19..00

De KNHS heeft inmiddels aanvullende informatie gepubliceerd (Corona update binnensport accommodaties) echter is er nog onduidelijkheid over het individueel binnen rijden. We zijn hiervoor nog in afwachting van nadere toelichting vanuit de KNHS.

 

Update 15 december 2020 - 09.00

Op basis van de berichtgeving vanuit de KNHS (update 14 december 2020) is de rijhal gesloten, er mag tot nader bericht niet binnen worden gereden. Zodra bekend is welke lessen nog wel of niet doorgaan, zal dit op deze site worden vermeld bij lessen.

 

Update 14 december 2020

Op basis van de vanavond aangekondigde lockdown, zijn we in afwachting van berichtgeving vanuit de KNHS en eventuele regelgeving vanuit de gemeente. Zodra er meer bekend is, zal dit bekend worden gemaakt via deze site. De leden worden ook per app en of email op de hoogte gesteld. 

 

Update 1 december 2020

Vanaf vandaag is het dragen van een mondkapje verplicht bij het betreden van de binnenhal, aangezien deze door onze gemeente als publieke binnenruimte wordt gezien. Uitzonderingen hierop staan beschreven in het artikel "Mondkapjes plicht in de paardensport vanaf 1 december" op de site van de KNHS.

 

Update 27 november 2020

Vanaf 1 december zal het mondkapjes advies een plicht worden. Wat dit precies gaat betekenen voor de club is nog niet duidelijk. Hiervoor zijn we in afwachting van de berichtgeving vanuit de KNHS, welke via de corona pagina van de KNHS zal worden gedeeld.

 

Update 18 november 2020

Met het vervallen van de aanvullende regelgeving zal de lesindeling weer naar normaal teruggaan. Hierover zullen de lessende leden worden geïnformeerd. Aan het vrij rijden veranderd er op dit moment niets.

KNHS heeft de meest gestelde vragen naar aanleiding van de maatregelen samengevoegd in een overzicht, klik hier om dit overzicht te openen.

 

Update 5 november 2020

In verband met de gewijzigde regelgeving zal de lesindeling worden aangepast voor de komende 2 weken. Hierover zullen de lessende leden worden geïnformeerd. Aan het vrij rijden veranderd er op dit moment niets.

 

Update 15 oktober 2020

De accommodatie blijft voor vrije training gewoon beschikbaar en ook de lessen kunnen in de huidige indeling doorgaan. Beide met inachtneming van een aantal aanvullende regels waarover alle leden per email zijn geïnformeerd. Bezoekers zijn niet toegestaan.

Geen mail ontvangen, geef het door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

KNHS heeft de meest gestelde vragen naar aanleiding van de maatregelen samengevoegd in een overzicht, klik hier om dit overzicht te openen.

 

Update 13 oktober 2020

We hebben kennisgenomen van de vandaag gehouden persconferentie over de verscherpte maatregelen. Op dit moment zijn we in afwachting van verdere adviezen vanuit de KNHS.

 

Update 1 juli 2020

Vanaf vandaag kunnen de lessen weer zowel buiten als binnen worden gehouden. Tijdens de lessen zal het clubhuis ook weer open zijn.
Bovenstaande algemene regels blijven uiteraard van toepassing.
 

Update 28-5-2020

Vanaf 1 juni zullen de lessen weer de normale indeling hebben. Uiteraard blijven bovenstaande algemene veiligheid en hygiëne regels van kracht.

 

Update 14-5-2020

Naast de aangepaste pony lessen zullen er vanaf dinsdag 19 mei ook weer lessen voor de paarden zijn. Alle leden zijn hierover vandaag per email geïnformeerd. Geen mail ontvangen, geef het door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De lestijden worden nu:

 • Dinsdag pony's van 18.45 tot 20.30 en aansluitend paarden van 20:30 tot 21:15 uur
 • Woensdag paarden van 19:45 tot 22:00 uur
 • Donderdag pony's van 18:45 tot 20.30 uur

Vanaf heden is het ook weer onder voorwaarden toegestaan om tijdens de lessen in de binnenbak te rijden. De voorwaarden hiervoor staan in de email vermeld.

 

Update 30-4-2020

Vanaf 12 mei zullen de ponylessen in aangepaste vorm buiten worden gestart. Alle leden zijn hierover vandaag per email geïnformeerd. Geen mail ontvangen, geef het door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aangepaste lestijden: dinsdag en donderdag van 18.45 tot 20.30 uur. Let op voor alsnog is het voor de andere leden niet toegestaan om tijdens de lessen gebruik te maken van de accommodatie.

 

Update 27-4-2020

Op basis van de update vanuit de KNHS op 22 april, bekijkt het bestuur in samenwerking met de lescommissie of en wanneer de ponylessen weer aan kunnen vangen.

 

Update 24-3-2020

In opvolging van de verscherpte maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, zullen er tot 1 juni geen lessen zijn. Ook zullen er tot die tijd geen activiteiten meer plaatsvinden. Individueel gebruik van de accommodatie door eigen leden blijft toegestaan, zolang de minimale afstand van 1,5 meter blijft gehandhaafd. Details met betrekking tot de verscherpte maatregelen zijn terug te vinden op de site van de KNHS via deze link.

 

Update 23-3-2020 

We hebben kennisgenomen van de vandaag gehouden persconferentie over de verscherpte maatregelen en hebben op basis daarvan een aanvullend aantal activiteiten afgelast. Op dit moment zijn we in afwachting van verdere adviezen vanuit de KNHS.

 

Update 16-3-2020

Alle activiteiten en lessen worden tot 6 april afgelast. Individueel gebruik van de accommodatie door eigen leden blijft toegestaan. Dit op basis van onderstaande passage uit het advies van de KNHS van vandaag:


3. KNHS-verenigingen per direct gesloten
In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.

We verzoeken onze KNHS Regio’s en verenigingen de voorjaars ALV’s naar een latere datum te verplaatsen of geheel te laten vervallen en dit jaar eventueel alleen een najaars-ALV te organiseren. Déchargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag van de kascommissie moet dan mee verplaatst worden.

Maatregelen paardensportverenigingen:

 • Sluit de accommodatie t/m 6 april 2020 voor lessen, evenementen of andere activiteiten.

 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.

 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is.

 

De gehele publicatie van de KNHS is via deze link te openen: MAATREGELEN VOOR PAARDENSPORTACCOMMODATIES TOT EN MET 6 APRIL

 

Update 13-3-2020

Tot en met eind maart zullen er geen lessen zijn. 

 

Eerste bericht 11-3-2020

De Vier Heemskinderen houdt de situatie rondom de uitbraak van het coronavirus in Nederland in de gaten.
Wij volgen de Overheid, het RIVM, de GGD en de KNHS en zullen hun advies opvolgen.

Vooralsnog worden er geen maatregelen getroffen op de club. Alle lessen en activiteiten gaan vooralsnog gewoon door.

Mocht de overheid maatregelen treffen die ook van invloed zijn op de paardensport dan zullen wij deze direct doorvoeren en daarover via onze website communiceren.

 

 

Via deze pagina proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan de Peel voor zover deze betrekking hebben op onze club. 

Algemene informatie vanuit de gemeente is beschikbaar via deze link: https://www.westmaasenwaal.nl/depeel 

Centrale contactpersoon vanuit De Vier Heemskinderen is Jos Smits

Planning per 27-7-2021:

 • Tijdens de bouwvakvakantie zal huidige situatie gelijk blijven:
  • beperkte parkeergelegenheid naast rijhal
  • deel van de parkeerplaats aan de kant van de tennisvereniging is beschikbaar
  • parkeerplaats achter de woning en Mupla niet beschikbaar
 • In de week na de bouwvak 16 tot 22 augustus zal het asfalt naast de rijhal worden verwijderd en wordt ook de parkeerplaats bij de tennisvereniging opgebroken
 • In de week van 23 tot 29 augustus zal het wegdeel in de bocht op worden gebroken voor de aanleg van het riool
 • Vanaf 30 augustus wordt begonnen met het weer dichtmaken van de parkeerplaatsen en de straat
 • Half september zal het wegdeel tussen de woning en de ingang van de rijvereniging op worden gebroken en zal er een aantal dagen geen toegang zijn tot de accommodatie

Klik hier voor situatieschets fase 2 en 3.

Actuele informatie over bereikbaarheid van onze accommodatie, wordt gedeeld via de werkzaamheden app. Aanmelden op deze app kan via Jos Smits.

 

 

                

 

De Rabobank heeft een programma opgezet om de verenigingen zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.
Dit gebeurt door sponsoring in de vorm van verenigingsondersteuning.

In totaal 8 verenigingen uit Maas & Waal en Over Betuwe zijn geselecteerd om aan dit traject van NOC NSF deel te nemen en wij,
de Vier heemskinderen maken deel uit van deze groep !!

Via deze pagina blijf je op de hoogte wat er tot nu toe is gebeurd, hoe we nu verder gaan en welke “handvatten” we aangereikt hebben gekregen. 

 

17 november 2017
Inleveren  pitch bij de Rabobank

15 januari 2018
Brainstorm kleine groep leden van de Vier Heemskinderen

26 januari 2018
Verenigingsintake Marco Groen (NOC NSF) wie zijn wij, wat doen wij, wat willen wij 

15 maart 2018
Bericht toelating tot verenigingstraject, goed nieuws dus! 

29 mei 2018
Kennismaking Fons vd Logt, trajectbegeleider NOC NSF, aanwezig Jos, Patricia, Elisabeth en Anne-mien 

21 juli 2018
Tweede bijeenkomst met Fons vd Logt, trajectbegeleider NOC NSF. Aanwezig Jos, Patricia, Elisabeth en Anne-mien
Doelstelling van project vastleggen en begin planning maken.

24 september 2018
Bijeenkomst met Fons vd Logt, trajectbegeleider NOC NSF, bestuur en 4 nieuwe trajectleden. 

 

 

15 oktober 2018
Bijeenkomst met Fons vd Logt, trajectbegeleider NOC NSF, met nieuwe trajectleden uitgenodigd door de 4 nieuwe leden welke op 24 september aan zijn gesloten.

26 november 2018
Bijeenkomst met Fons vd Logt, trajectbegeleider NOC NSF, met bestaande trajectleden voor bepalen / vastleggen kernwaarden van de club aan de hand van de uitwerkingen van alle bevindingen tot nu toe.

12 januari 2019
Presentatie kernwaarden tijdens nieuwjaarsviering.

15 februari 2019
Presentatie kernwaarden tijdens voorjaarsvergadering.

 

Publicaties

Artikel NOC-NCF op FaceBook

Artikel NOC-NSF op Twitter

Artikel NOC-NSF voor Clubs

Promotie video Rabobank

Artikel KNHS

 

Wij willen dat de Vier Heemskinderen een bloeiende, open en toegankelijke vereniging blijft die toekomstbestendig is. Daar hebben we onze leden hard voor nodig, want de vereniging, dat ben jij. Wil je meedenken, meepraten of alleen kenbaar maken wat belangrijk is voor jou, laat dat dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje geschiedenis...

De Vier Heemskinderen zijn de legendarische hoofdfiguren uit een Frankische ridderdom die oorspronkelijk in berijmde verzen werd geschreven in de Frankische taal. Het dichtwerk moet ontstaan zijn in of kort na de tijd van Karel de Grote (742-814) , maar de Nederlandse verzen, die lang niet compleet zijn, dateren uit een veel latere periode. Vastgesteld is wel dat het verhaal in de Nederlandse taal al bekend was vóór 1342. Het schijnt overgenomen te zijn van Franse jongleurs die het overal gingen voordragen en uitbeelden. Het verhaal komt dan ook in allerhande variaties en bewerkingen voor.

De Vier Heemskinderen zijn zonen van een edelman Haymyn (Amon of Haimon) en zouden dus eigenlijk Haymyns- of Haimonskinderen moeten heten. In het Nederlands is het Heemskinderen geworden. Vader Haimon wordt in het verhaal voorgesteld als “Graaf van Ardennen” en ook wel als “Graaf van Dordogne”. Hij zou een zwager van de latere keizer Karel de Grote geweest zijn en deel uitgemaakt hebben van het Karolingische Hof dat voortdurend van de ene plaats naar de andere trok (waaronder “Het Valkhof”in Nijmegen). De vier kinderen werden door hun eigen vader verstoten en van het Hof verbannen. Maar zij lieten zich niet uit het veld slaan en trokken jarenlang ten strijde tegen hun onderdrukkers, tegen de oppermachtige Koning Karel (sinds 800 keizer).

Hun namen waren Adelaart, Ritsaart, Writsaart en Reindert (of Reinout) van Montalbaen. Zij werden in hun gevechten geregeld geholpen door een wonderlijk toverpaard: het Ros Beyaart. Uit iedere moeilijke situatie wisten de Vier Heemskinderen op de rug van het onoverwinnelijke Ros Beyaart te ontsnappen om later hun vijanden weer even plotseling te overvallen als zij eerst uit het gezicht verdwenen waren. De kracht van het verhaal zit dus vooral in het Ros Beyaart dat telkens redding en overwinning brengt. Vandaar dat de Vier Heemskinderen bij uitstek figuren zijn om hun naam te lenen aan een ruitervereniging voor de jeugd. De verstoten kinderen wekken sentimenten van medeleven, strijdlust en rechtvaardigheidsliefde op. Zij symboliseren de zwakkeren in de samenleving die door een hogere macht (het Ros Beyaart) toch iedere keer opnieuw in bescherming worden genomen.

In het Nederlands taalgebied heeft het verhaal van de “Vier Heemskinderen” al sinds 1495 gecirculeerd als een volksboek in proza dat geregeld van vorm en inhoud bij de tijd werd aangepast. Nog in 1802 bijvoorbeeld verscheen het in Amsterdam bij S. en P. Koene onder de titel “Een schoone historie van de Vier Heemskinderen, waarin verhaald wordt al hare vroome daden van wapenen, die zij bedreven hebben ten tijde van den grooten koning Carek, zijnde zeer genoeglijk om te lezen. Van nieuws voorzien ende verbeterd met schoone figuren”.